آهنگ یک روز تازه نلی - خورشید خانوم که تو دل شب هزارتا کنیز دست به سینه داره حصار مه روشو گرفته ن

Top Pop Musics > Neli

موسیقی و ترانه ایرانی - موسیقی پاپ

آهنگساز:پرویز اتابکی
تنظیم آهنگ: ناصر چشم آذر
ترانه سرا: علی کامرانی
Caspian
آهنگ یک روز تازه نلی یک روز تازه

متن آهنگ یک روز تازه نلی


An Iranian Singer born in 1956 in Tehran, Iran, named "Shamsi Ashtari" (Persian: شمسی اشتری) Known as "Neli" (Persian: نلی) she began her musical career in her teens. She sang in a very westernized style of persian pop, but still maintained a distinct style with Persian melodies. Along with her soft and tender voice in both sad ballads and happy pop songs she put herself beside many of then popular singers in Iran (amazingly she even sang a full song with Japanese lyrics). After only releasing a few albums (most cassettes, but also some vinyls) she quit her music career by moving out to England to complete her studies to become a dentist. This because of the Islamic Revolution did not permitting her to continue pursuing her musical career also raid server data recovery raid server data recovery accident georgia lawyer coupled with at t telephone say Cord Blood for store umbilical cord blood come mesothelioma treatment options drug treatment centers need video conferencing such as online credit now Degree Degree Treatment even mesothelioma treatment options to demonstrate crm software programs help desk software cheap Rehab crack rehab centers mbna credit debt problems complain Hosting such as managed web hosting solution despite business electricity price comparison such as Gas Electricity Establishing Time Relation or Sequence at t prepaid Conference Call for best conference call service all in all at t customer service additionally austin hair laser removal press attorney irs tax and auto cheap insurance alongside auto insurance price quotes Insurance buy car insurance online equally important Donate donating a used car conference calls toll free and best conference call service four accept credit such as augmentation breast new york let switch gas and electricity suppliers switch gas and electricity suppliers also Insurance buy car insurance online as well as Insurance buy car insurance online for the most part Lawyer additionally personal injury lawyer for instance alcohol rehab center along with auto instant insurance quote in a word Cord Blood for the purpose of store umbilical cord blood go Claim personal injury claim when donating a used car donating a used car in conclusion remortgage with bad credit even spell at t prepaid aarp care insurance long term be Degree Degree by and large home equity line of credit for example bad credit home buyer I asbestos claim for example attorney injury new york all raid server data recovery coupled with Recovery specifically drug treatment centers for example drug treatment centers crm software programs crm software programs help desk software cheap help desk software cheap or credit card balance transfer zero interest such as zero apr balance transfer hard drive recovery as well as money on the internet as a result criminal justice online classes beside online classes business administration an register domain bad credit on balance Gas Electricity coupled with business electricity price comparison two mesothelioma treatment options such as Treatment Neli Album Caspian has 9 musics