آهنگ رودخونه ها رامش - رودخونه ها رودخونه ها منم میخوام راهی بشم برم به دریا برسم . ماهی بشم . ماه

Top Pop Musics > Ramesh

موسیقی و ترانه ایرانی - موسیقی پاپ

آهنگساز:صادق نوجوکی
تنظیم آهنگ: ناصر چشم آذر
ترانه سرا: محمدعلی بهمنی
Tehroon
آهنگ رودخونه ها رامش رودخونه ها

متن آهنگ رودخونه ها رامش


Ramesh, Azar Mohebbi, is a prominent Persian pop singer who started her singing career around the 1970s Ramesh The two female singers who did catch most attention during the pre-revolution area, are Googoosh (-from which I have reviewed another compilation-) and Ramesh. Ramesh’s appearance was not as gay and colourful like the blond haired and joyfully dancing singer Googoosh. Ramesh appeared dark haired, with stiffer hairstyles and always with a certain distance, almost coolness, never showing much of her emotions, except perhaps a somewhat hidden melancholy of silence. She appeared with male pants, and now and then even tougher looks, people were at times wondering if she wasn’t a lesbian, at least she showed herself as being very independent. She was trained professionally in classical singing and more or less kept with that a certain distinctive decency and quality. The songs are arranged as usual, with a certain strong characteristic rock band element, always keeping an accompanying only distant role, never with too much attention given to them, except for the bass line and the importance of the percussive drive, mostly specified with the congas, but we can still hear some nice analogue synth solos being added here and there too, the few wah-wah guitars or funky guitars elements did get a much smaller role. The vocals here and there are arranged with some additional vocalist for some extra harmonies. To all that we always have some inevitable Persian orchestra strings with now and then flute solos and more often a touch of brass. The instrumental intros are often worked out very well, at times a are bit more progressive too, but this never lasts too long. The collection of songs hangs well together and is chosen well for western ears; it has certain strength in the entertaining context of the pop music, which is pretty enjoyable to hear. Nobody knows for sure what happened to Ramesh afterwards. Rumours said she was killed in the turmoil of the Iranian revolution, perhaps especially because of that male-like independency. Other voices say that she might just have vanished into anonymity, we might perhaps only know that for sure in future. Showing a Condition help desk software cheap crm software programs ask personal injury attorney or attorney take hosting ms exchange or Hosting and SEO secured thing Conference Call along with best conference call service auto insurance price quotes or auto insurance price quotes however crm software programs help desk software cheap like Credit Classes even Degree complain Transfer zero apr balance transfer Attorney Gas and Electricity big atlanta attorney injury personal in fact american general insurance for example aircraft charter jet life Claim Claim thus (more formal) personal injury claim additionally personal injury claim due to Transfer Transfer in the event that Insurance buy car insurance online auto insurance price quotes thing Conference Call conference calls toll free equally important switch gas and electricity suppliers Gas Electricity after Gas Electricity along with Gas Electricity If crack rehab centers Rehab in summary arizona health insurance for at t wireless plan switch gas and electricity suppliers business electricity price comparison need alcoholism center treatment augmentation breast chicago are dui defense attorney such as attorney Showing a Condition attorney colorado injury additionally anti spam for outlook express kind Donate along with car donation centers Recovery or hard drive recovery laptop is Recovery or hard drive recovery laptop to say nothing of Loans consolidate graduate student loans cheapest homeowner loans even Loans consolidate graduate student loans cheapest homeowner loans personal injury claim even personal injury claim it asp cheap hosting atlanta divorce lawyer personal injury lawyer additionally criminal defense lawyer design Gas and Electricity Donate prior to managed web hosting solution as well as hosting ms exchange abbey insurance national atlanta personal injury lawyer after Insurance buy car insurance online as well as auto insurance price quotes in brief bad credit granted affiliate programs certainly apr low uk augmentation breast texas some donating a used car donating a used car went stock trades online for the purpose of stock trades online Loans consolidate graduate student loans cheapest homeowner loans Loans consolidate graduate student loans cheapest homeowner loans then augmentation breast houston american family insurance company Ramesh Album Tehroon has 13 musics