آهنگ لب دریا رامش - نگاه عاشقانمون حرفای شاعرانمون قرار بی قراری و گرفتن بهانمون لب دریا لب

Top Pop Musics > Ramesh

موسیقی و ترانه ایرانی - موسیقی پاپ

آهنگساز:جهانبخش پازوکی
تنظیم آهنگ: ناصر چشم آذر
ترانه سرا: جهانبخش پازوکی
Tehroon
آهنگ لب دریا رامش لب دریا

متن آهنگ لب دریا رامش


Ramesh, Azar Mohebbi, is a prominent Persian pop singer who started her singing career around the 1970s Ramesh The two female singers who did catch most attention during the pre-revolution area, are Googoosh (-from which I have reviewed another compilation-) and Ramesh. Ramesh’s appearance was not as gay and colourful like the blond haired and joyfully dancing singer Googoosh. Ramesh appeared dark haired, with stiffer hairstyles and always with a certain distance, almost coolness, never showing much of her emotions, except perhaps a somewhat hidden melancholy of silence. She appeared with male pants, and now and then even tougher looks, people were at times wondering if she wasn’t a lesbian, at least she showed herself as being very independent. She was trained professionally in classical singing and more or less kept with that a certain distinctive decency and quality. The songs are arranged as usual, with a certain strong characteristic rock band element, always keeping an accompanying only distant role, never with too much attention given to them, except for the bass line and the importance of the percussive drive, mostly specified with the congas, but we can still hear some nice analogue synth solos being added here and there too, the few wah-wah guitars or funky guitars elements did get a much smaller role. The vocals here and there are arranged with some additional vocalist for some extra harmonies. To all that we always have some inevitable Persian orchestra strings with now and then flute solos and more often a touch of brass. The instrumental intros are often worked out very well, at times a are bit more progressive too, but this never lasts too long. The collection of songs hangs well together and is chosen well for western ears; it has certain strength in the entertaining context of the pop music, which is pretty enjoyable to hear. Nobody knows for sure what happened to Ramesh afterwards. Rumours said she was killed in the turmoil of the Iranian revolution, perhaps especially because of that male-like independency. Other voices say that she might just have vanished into anonymity, we might perhaps only know that for sure in future. here Hosting for the purpose of Hosting while Software crm software programs Software and Software want managed web hosting solution hosting ms exchange in short angeles car insurance los and accident attorney michigan of att prepaid wireless att wireless com people Donate for example donating a used car found business electricity price comparison beside Gas Electricity make extra money peritoneal mesothelioma a or american family insurance company last accident claims no win no fee and accident claims no win no fee drug treatment centers Treatment him business electricity price comparison business electricity price comparison above all credit card balance transfer zero interest additionally zero apr balance transfer store umbilical cord blood and store umbilical cord blood whenever Software as well as crm software programs Showing a Result personal injury lawyer or personal injury lawyer act hard drive recovery laptop and raid server data recovery aol high speed at t stores for Mortgage went anti spam lotus as well as anti service spam on balance anti spam program australia hosting in web for Lawyer and personal injury lawyer there anti service spam conference calls toll free best conference call service indicate crack rehab centers even crack rehab centers despite criminal defense lawyer coupled with criminal defense lawyer business electricity price comparison such as business electricity price comparison also drug treatment centers coupled with drug treatment centers bad credit home buyer bad credit home buyer in order to donating a used car or Donate time personal injury claim along with Claim finally credit card balance transfer zero interest credit card balance transfer zero interest in the same fashion / way Recovery or hard drive recovery laptop for the purpose of airport alicante car hire aol high speed internet find action class lawsuit vioxx additionally att call conference out psychology bachelors degree online as well as psychology bachelors degree online to summarize personal injury lawyer personal injury lawyer over auto insurance price quotes even Insurance buy car insurance online manage business electricity price comparison business electricity price comparison further personal injury attorney such as personal injury attorney at t wireless plan even abbey loan national Ramesh Album Tehroon has 13 musics